Hvorfor Evident Tandlægerne?

  • Professionelt team

  • Stor erfaring med komplicerede behandlinger

  • Ingen venteliste

Skift tandlæge

Hvorfor tandudtrækning?

Der kan være forskellige grunde til, at du skal have trukket en tand ud. Hos Evident Tandlægerne sikrer vi trygge rammer samt god tid til en snak omkring, hvorfor en tandudtrækning kan være en nødvendighed for dig. Vi ved, du kan være bekymret for netop en tandudtrækning, og derfor garanterer vi også en 100 % smertefri behandling. Vi afsætter den fornødne tid til behandlingen, og ikke mindst afsætter vi tid til, at du kan føle dig tryg.

Nogle af de mest almindelige årsager til, at du skal have fjernet en tand kan være en visdomstand, der ligger forkert og derfor volder dig problemer. Det kan også skyldes en voldsom parodontose, som har nedbrudt knoglen så markant, at tandens støttevæv er forsvundet. Eller en ubehandlet caries, hvor tanden ikke står til at redde. I sådanne tilfælde kan det være nødvendigt at trække den pågældende tand ud. Efter en tandudtrækning vil der være et mellemrum i din tandrække. Din tandlæge vil rådgive dig om, hvilke muligheder du har for fx en bro eller et tandimplantat. Og måske dette slet ikke er nødvendigt, hvis tandudtrækningen er sket på grund af, at du er født med for mange tænder. Uanset hvorfor, du skal have trukket en tand ud, tager vi os tid, så du føler dig tryg gennem hele forløbet.

 

Tandudtrækning - pris

Prisen for en tandudtrækning kan variere alt afhængig af indgrebet. Vi arbejder professionelt og foretager ikke en tandudtrækning, før vi har undersøgt tanden samt området omkring tanden nøje. Du vil blive inddraget i din behandlingsplan fra den første konsultation. Efter den første konsultation, vil vi også tage en snak med dig omkring pris for din tandudtrækning. Vi vil gerne have at du skal føle dig tryg, også når det gælder pris.

Hvordan foregår en tandudtrækning?

En tandudtrækning er ikke forbundet med smerte. Du vil blive lokalbedøvet, så du ingenting mærker under selve indgrebet. Vi starter først når vi er sikre på, at du ingenting kan mærke. Vi er meget forsigtige når vi fjerner en tand, så vi efterlader knoglen så intakt som muligt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at sy såret sammen efter indgrebet. Der kan opstå lidt smerte efter tandudtrækningen når bedøvelsen har fortaget sig. Din tandlæge vil tale med dig om, hvordan du mindsker smerten mest muligt samt udlevere den passende medicin til dig. I de fleste tilfælde er det tandlægen, der foretager tandudtrækningen. Der er visse tilfælde, hvor det er en tandkirurg, som skal udføre tandudtrækningen, som fx hvis visdomstanden enten er delvist eller endnu ikke frembrudt og ligger dækket af kæbeknogle.

 

© 2012-2020, Evident | All rights reserved